BAZA REZULTATÓW | LISTA PARTNERÓW


Partner

Numer projektu

A&E Consult Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.
Agencja Handisoft
Agencja Informatyczna
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Agencja Reklamowa DD Studio
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Partner w D2)
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA
Agencja Turystyki Językowej "Lingwista"
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Rodzinna
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Altkom Akademia SA
Amistad Sp. z o.o.
Arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych Diecezji Częstochowskiej
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o.
BD Center - Centrum Biznesu i Rozwoju
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Biłgoraju
Bio-Wat
Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego
Biuro Konsultingowe Fundacji Akademii Ekonomicznej
Biuro Obsługi Firm SC - Katarzyna i Piotr Wiejak
Biuro Turystyczne "Abex"
Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Capgemini Polska Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Kieleckiej
Caritas Diecezji Kieleckiej
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CASE - Doradcy Sp. z o.o.
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku
Cech Rzemiosł Różnych w Żorach
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży "Kana"
Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej - Fundacja Miasta Krakowa
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński
Centrum Kształcenia Kadr "Aktin"
Centrum Kształcenia Praktycznego
Centrum Kształcenia Praktycznego
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
Centrum Niderlandzkie Sp. z o.o.
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego
Centrum Praw Kobiet
Centrum Promocji Biznesu
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Centrum Techniki Okrętowej SA
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"
CIS Nephax Maria Jolanta Podsiadły
Cleaning Consulting J. Kowalska
Collegium Civitas
Congress and Training Center Sp. z o.o.
CTC Polska Sp z o.o.
Danmar Computers Małgorzata Mikłosz
Demos Polska Sp. z o.o.
Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Derm-Service Pologne
Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "Asesor"
Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych
Dom Dziecka nr 9, Dom Międzypokoleniowy Bednarska
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Dom.Zdrowia.pl Sp. z o.o. (Partner w D2)
Doradztwo Gospodarcze DGA SA
Drehabud Sp.j., Kruszlińska, Hinc
e-service
Eduserwis, Laks i Marciniak
Ekoton
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
EnterNet Sp. z o.o.
Euro Projekt Sp. z o.o.
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych (Partner w D2)
Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego
Federacja Pracodawców Polski Zachodniej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Rada Terenowa
Forum Firm Miasta Radlin
Forum Związków Zawodowych
Fundacja „Centrum Promocji Kobiet”
Fundacja "Jagniątków"
Fundacja "Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy"
Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska
Fundacja Centrum Praw Kobiet - Oddział Kraków
Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Fundacja Dom Wspólnoty "Barka"
Fundacja Edukacji Europejskiej
Fundacja Ekologiczna Ekoterm Silesia
Fundacja Ekologiczna Ekoterm-Silesia
Fundacja Feminoteka
Fundacja Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada"
Fundacja Gospodarcza
Fundacja Gospodarcza
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Fundacja Koszykówka Polska
Fundacja Kształcenia Managerów na Pomorzu Zachodnim
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących
Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"
Fundacja na rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych dla Niepełnosprawnych TUS
Fundacja Naukowa "Instytut Badań Strukturalnych"
Fundacja Odnowa Wsi
Fundacja Pinel Polska
Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku!"
Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" (Partner w D2)
Fundacja Promocji Gmin Polskich
Fundacja Promocji Gmin Polskich
Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Partner w D2)
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Partner w D2)
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Fundacja Rozwoju Miasta Knurowa
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Fundacja Rozwoju Regionów i Przedsiębiorczości
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Równych Szans
Fundacja Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Klinika Prawa UW
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Fundacja Warmia i Mazury
Fundacja Wspólnota Nadziei
Gdański Związek Pracodawców
Gimnastyka Zdrowotna Urszula Boy
Główny Instytut Górnictwa
Główny Urząd Statystyczny
Gmina Kwilcz
Gmina Lesznowola
Gmina Miasta Radom
Gmina Miasta Sopotu
Gmina Mogilany - Urząd Gminy Mogilany
Gmina Rogoźno
Gmina w Nysie
Gmina w Prudniku
Gmina Wieprz - Urząd Gminy Wieprz
Gmina Wrocław
Gmina Wrocław
Gmina Wrocław
Gmina Zgierz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach
Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Grupa Wydawnicza INFOR SA
Habitat for Humanity Gliwice
heapmail Internet Service Provider HM Sp. z o.o.
Hogben SC Marcin Łuczyk, Piotr Wilanowski
Home.pl Jurczyk, Stypuła, Kapcio Sp.j.
III Szpital Miejski im. Dr Karola Jonschera
IMC Kariera Sp. z o.o.
Info Graf
Infomax Sp. Jawna Działowski, Szczepański, Lewicki
Informator Sp. z o.o.
Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Chrześcijańsko-Demokratyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Instytut Problemów Europejskich
Instytut Przedsiębiorczości Prymus Sp. z. o. o.
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Studiów Politycznych PAN
Instytut Studiów Politycznych PAN
Instytut Włókiennictwa (Partner w D2)
Instytut Zrównoważonego Rozwoju
ISO-Tech Sp. z o.o.
ITM Centrum Komputerowe
ITTI Sp. z o.o.
Izba Gospodarcza Śląsk
Izba Gospodarcza w Ełku - Ełckie Forum Gospodarcze
Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
Izba Przemysłowo-Handlowa
Izba Przemysłowo-Handlowa
Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie
Izba Rzemieślnicza
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości Katowice
Izba Rzemiosła
Kancelaria Adwokacka Nikiel i Zacharzewski SC
Kancelaria Prawna Radca Prawny Tomasz Tatomir
Kapitał Plus Katarzyna Michno
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana"
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Kobiety OnLine - Internet Media
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność 80 przy Zakładach Mechanicznych "Bumar Łabędy" SA
Konfederacja Pracodawców Polskich
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Krajowa Agencja Informacyjna Info Sp. Z 0.0.
Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
Krajowa Rada Kuratorów
Krajowa Rada Spółdzielcza
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
Krakowska Fundacja Hamlet
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Krakowski Zarząd Komunalny
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Lublinie
Kurier Szczeciński Sp. z o.o.
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
Liga Kobiet Polskich - Zarząd Łódzki
Lubelskie Forum Pracodawców
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Małopolski Instytut Kultury
Małopolski Związek Pracodawców
Małopolski Związek Pracodawców
Maroon Point Polska
Martis Sp. z o.o.
Master Consulting Sp. z o.o.
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.
Media Expo
Miasto Biłgoraj
Miasto Gliwice
Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie
Miasto Kielce
Miasto Ruda Śląska
Miasto Suwałki
Miasto Żary
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia Łódź
Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa - Partners Network
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
Międzynarodowe Forum Kobiet
Międzynarodowe Forum Kobiet
Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Lublinie
Minister Obrony Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
MITO Sp. z o.o. (Partner w D2)
Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida
Nidzicki Fundusz Lokalny
Nikom System K. Kuncelman, M. Czerniak, Sp. Jawna
Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nordis SC
Nowa Gazeta Praska
NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk
NSZZ "Solidarność"
NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk
NSZZ Solidarność przy Zakładach Mechanicznych "Mesko" SA
Ogólnopolski Związek Organizacji na Rzecz Integracji Społecznej
Ogólnopolski Związek Organizacji na Rzecz Zatrudnienia Socjalnego (Partner w D2)
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie
Olsztyńska Izba Budowlana
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
OSI CompuTrain SA
Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z o.o.
Ośrodek Kształcenia i Podwyższania Kwalifikacji Zawodowych OK Agata Czepirska
Ośrodek Kształcenia Kursowego w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o.
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP nr 1 w Krakowie
Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego "Mediator"
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej - KPK Praca w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Podkarpacka Wspólnota Organizacji Socjalnych POWOS
Podkarpacki Klub Biznesu
Pola Sp. z o.o.
Politechnika Gdańska
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Politechnika Śląska
Politechnika Śląska - Centrum Kształcenia Inżynierów
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "Echo"
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae"
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Polski Czerwony Krzyż
Polski Klub Ekologiczny - Koło Miejskie w Gliwicach
Polski Klub Ekologiczny - Koło Miejskie w Gliwicach
Polski Związek Alpinizmu
Polski Związek Niewidomych
Polski Związek Piłki Siatkowej
Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu
Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "Pro Natura"
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Wojewódzki w Szczecinie
Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w Szczecinie
Pomorska Fundacja „Słonecznik”
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Partner w D2)
Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Powiat Biłgoraj
Powiat Gliwicki
Powiat Krośnieński
Powiat Lublin
Powiat Miechowski
Powiat Namysłów
Powiat Nowosądecki
Powiat Sejneński
Powiat Tatrzański
Powiat Żagański
Powiat Żarski
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód
Powiatowy Urząd Pracy nr 1
Powiatowy Urząd Pracy Skarżysko-Kamienna
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Powiślańskie Towarzystwo Społeczne
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Północna Izba Gospodarcza
Pracownia Edukacji, Instytut Studiów Edukacyjnych Zdzisław Czaplicki
Pracownia Psychologiczna Elżbieta Sołtys
Procesy Inwestycyjne SA
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Przedsiębiorstwo Ef-Ka
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "Efektor" SC
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Budo-Masz
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Apis Sp.j.
Przedstawicielstwo Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce
Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
r-BIT Rzeszów M.J.M. Obidowiczowie Sp. jawna
Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
Rada OPZZ Województwa Śląskiego
Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ "Solidarność"
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o.
Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o.
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy
Schulz i Wspólnicy Sp. komandytowa. Kancelaria Adwokatów
Segel Polska Sp. z o.o.
Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ "Solidarność"
Signa Sp. z o.o.
Sopockie Przedszkole Niepubliczne
SP ZOZ w Pabianicach
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej
Sportowe Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Barka"
Stargardzka Izba Gospodarcza w Stargardzie Szczecińskim
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Starostwo Powiatowe w Ełku
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Stocznia Gdynia SA
Stowarzyszenie „Centrum Informacji Społecznej” CIS
Stowarzyszenie „Edukacja Inaczej”
Stowarzyszenie „Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska”
Stowarzyszenie "Monar"
Stowarzyszenie "Bez Granic" (partner w D3)
Stowarzyszenie "U Siemachy"
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Stowarzyszenie Autokreacja
Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Na Bursztynowym Szlaku"
Stowarzyszenie Emaus
Stowarzyszenie Hobbiton
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa "Razem"
Stowarzyszenie Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty
Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych "Wielkopomoc"
Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty "Barka"
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów Centrum Kultury Romów w Polsce
Stowarzyszenie Muzyczne Jazzowa Asocjacja Zabrze
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group"
Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Poszukujących Pracy "Victoria"
Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Poszukujących Pracy "Victoria"
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego "Rezonans"
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rynku Pracy (S-TO-S)
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rynku Pracy (S-TO-S)
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Wzajemna Pomoc" w Radomiu
Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON
Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Pyzdrach
Stowarzyszenie Pegaz
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "Spoza"
Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" przy Domu Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolution”
Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny dla Ludzi i Środowiska
Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny dla Ludzi i Środowiska
Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne"
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Szansa"
Stowarzyszenie Romów i Innych Narodowości
Stowarzyszenie Romów Podhalańskich
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa"
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Pomerania"
Stowarzyszenie Silesia Nostra
Stowarzyszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Wsi Podgórki
Stowarzyszenie Szkoła Barki im. Hansa Christiana Kofoeda - Centrum Integracji Społecznej
Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze
Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus
Stowarzyszenie Tratwa
Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami"
Stowarzyszenie Wsparcie
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych Most
Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej "Forum Wałbrzyskie"
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
Stowarzyszenie Wydawnicze
Stowarzyszenie Związek Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
Sylvia Styl
Szczeciński Związek Pracodawców
Szkoła Główna Handlowa
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Śląskie Centrum Równych Szans
Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS
Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych
Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu SA
Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego
Świętokrzyskie Biuro Brokerskie
Telekomunikacja Polska SA
Telewizja Polska SA, Oddział w Lublinie
Telewizja Wrocław SA - Oddział Terenowy we Wrocławiu
Terminal Przeładunkowy Sp. z o.o.
TOP - Maria Tatarska
Top Multimedia
Towarzystwo „Altum”
Towarzystwo Edukacji Otwartej
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Oddział w Warszawie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wspólne Dziedzictwo
Towarzystwo Walki z Kalectwem
Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej
Unia Szefów Firm Zamojszczyzny
Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Warszawski
Unizeto Technologies SA
Urząd Gminy Ełk
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Urząd Gminy Janowo
Urząd Gminy Prostki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach
Urząd Miasta Nowego Sącza
Urząd Miasta Poznania
Urząd Miasta Rybnika
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
Urząd Miasta Żory
Urząd Miejski w Nidzicy
Urząd Pracy m. st. Warszawy
Urząd Pracy m. st. Warszawy
Urząd Pracy m. st. Warszawy
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Pracy Socjalnej
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Maurycego Madurowicza
Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
Województwo Dolnośląskie
Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych - WRZOS
Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna
Wydawnictwo Kropka - Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy
Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Zastosowań Informatyki, Politechnika Warszawska
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Wyższa Szkoła Agrobiznesu
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Zakład Doskonalenia Zawodowego Lublin
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o.
Zakład Elektroniki Profesjonalnej ASM (partner w działaniu 2)
Zakład Karny w Hrubieszowie
Zakład Karny w Lublińcu
Zakład Karny w Wołowie
Zakład Karny w Zamościu
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża
Zarząd Główny Stowarzyszenia "Monar"
Zarząd Główny Stowarzyszenia Solidarni "Plus"
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"
Zespół Szkół Gimnazjalnych w Grotnikach
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Zespół Szkół Specjalnych
Związek Gmin "Barcja"
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Związek Powiatów Polskich
Związek Pracodawców Forum Okrętowe
Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
Związek Romów Polskich
Związek Rzemiosła Polskiego
Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomost"
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego przy Zakładach Mechanicznych "Mesko" SA
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "Bumar Łabędy" SA