BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Wortal szkoleń ICT wspomagany narzędziem autodiagnozy umiejętności informatycznych

Opis rezultatu:

Rezultatem projektu jest specjalistyczny Wortal szkoleń ICT, który zapewnia szczegółowe informacje na temat szkoleń z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wortal służy przede wszystkim pracownikom i przedsiębiorcom MŚP, którzy nie dysponują odpowiednimi umiejętnościami na polu nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Celem funkcjonowania Wortalu jest dostarczenie informacji na temat oferty szkoleń IT, ściśle dostosowanych do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Wortal umożliwia bliską współpracę i łatwą wymianę informacji pomiędzy instytucjami organizującymi szkolenia a ich odbiorcami, również potencjalnymi, a tym samym pozwala na precyzyjne opracowanie oferty przeznaczonej dla konkretnych użytkowników. Wortal zawiera proste w obsłudze i efektywne narzędzia służące do wyszukiwania danych, co znacznie ułatwia dotarcie do konkretnych ofert. Zasoby Wortalu zostały posegregowane w oparciu o zasady metodologii wykorzystanej w przypadku Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL), zgodnie z którą wprowadzono czytelny podział na poziomy kompetencji i wyszczególniono konkretne umiejętności. Opracowane rozwiązanie umożliwia łatwe i czytelne dopasowanie odpowiednich szkoleń IT do potrzeb poszczególnych branż przemysłu w zakresie umiejętności pracowników, z uwzględnieniem różnych poziomów wymagań. Narzędzie autodiagnozy poziomu umiejętności ITC - stanowiące część składową Wortalu - jest dla użytkowników sporym ułatwieniem. Dzięki niemu możliwa jest bowiem ocena kompetencji pracowników w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych oraz ocena poziomu rozwoju informatycznego przedsiębiorstwa. Narzędzie to pozwala na przygotowanie analizy potrzeb edukacyjnych użytkowników, a także na opracowanie zestawu informacji, które zasilą bazę danych Wortalu. Sporządzona diagnoza znacznie ułatwia łączenie potrzeb edukacyjnych z ofertą obecnych na rynku instytucji szkoleniowych.


Wortal może funkcjonować jako jedno z dodatkowych narzędzi rynku pracy, ułatwiając dotarcie do szkoleń, a w rezultacie zwiększając konkurencyjność pracowników i przedsiębiorstw. Oprócz możliwości odnalezienia odpowiednich szkoleń, użytkownicy mogą korzystać z dostosowanej bazy wiedzy, zawierającej m.in.: publikacje, materiały szkoleniowe i informacyjne, angielsko-polski słownik online oraz forum. Wortal umożliwia ocenę i poprawę kwalifikacji beneficjentów oraz pozwala na korzystanie z materiałów szkoleniowych i szkoleń e-learningowych. Mogą z niego korzystać zarówno pracownicy i przedsiębiorcy MŚP, którzy poszukują informacji na temat możliwości szkoleniowych w zakresie IT, jak i odbiorcy indywidualni, firmy szkoleniowe, instytucje doradcze, ośrodki kształcenia ustawicznego czy Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Wortal to narzędzie kompleksowe (diagnoza potrzeb i dostosowanie rozwiązania), a równocześnie łatwe, tanie i szybkie w obsłudze. Jedyny koszt ponoszony przez użytkowników wiąże się ze zorganizowaniem stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu. Istotne znaczenie przy szerszym wdrażaniu tego rozwiązania ma propagowanie narzędzia wśród obecnych i przyszłych użytkowników, a także wśród przedstawicieli instytucji świadczących usługi szkoleniowe w zakresie IT.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0030
Opracowanie rezultatu

Administrator