BIURO PRASOWE | ARTYKUŁY /WYWIADY


ARTYKUŁY / WYWIADY

F0642 (PRR: Budujmy razem) - Dużo pracy mało czasu.

W Olsztynie zawiązało się Partnerstwo 'Budujmy razem' realizujące projekt, którego głównym celem jest wsparcie samorządu gospodarczego i podmiotów świadczących usługi w zakresie budownictwa. Koordynator przedsięwzięcia opowiada o sytuacji firm budowlanych w rejonie Warmińsko-Mazurskim, początkach projektu, podejmowanych zadaniach (rekrutacja bezrobotnych, staże, testowanie metody rotacji pracy, udostępnienie osobom z branży budowlanej specjalistycznego oprogramowania) oraz planach Partnerstwa.

 
więcej

F0642 (PRR: Budujmy razem) - Rotacja dobra dla wszystkich.

W tekście znaleźć można informacje na temat pierwszych rezultatów wypracowanych przez Partnerstwo - metody rotacji pracy (osoba bezrobotna czasowo zajmuje miejsce pracownika, który bierze udział w szkoleniu, nabywając doświadczenie i konkretne umiejętności zawodowe) oraz walidacji kompetencji zawodowych zdobytych na drodze nieformalnej, poprzez doświadczenie.

 
więcej

F0642 (PRR: Budujmy razem) - Bliżej nowoczesności.

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych mechanizmów wspierania i utrzymania zatrudnienia przez pracowników z branży budowlanej i instalatorskiej w kontekście nowych wymagań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki rynkowej. Rozmowa na temat wykorzystania nowatorskich technologii (oprogramowanie specjalistyczne dla budownictwa) i rozwiązań proekologicznych w firmach budowlanych (baterie słoneczne, system zagospodarowania wód odpadowych, system rozwiązania kanalizacji sanitarnej).

 
więcej

F0490 (PRR: Partnerstwo Wyrównania Szans) - Błędy trzeba naprawiać.

Partnerstwo Wyrównywania Szans zakłada uruchomienie 'programu szybkiego reagowania', wspierającego proces restrukturyzacji zakładów pracy w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Koordynator przedsięwzięcia opowiada o poszczególnych etapach realizacji projektu - tworzeniu Zespołów Przystosowania Zawodowego, organizacji szkoleń dla pracodawców, przygotowanych publikacjach i spotkaniach - a także planowanych działaniach po zakończeniu projektu w marcu 2008.

 
więcej

PRASA O EQUAL

Oszczędni pracodawcy.

("Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce") Dziennik Polski

Pracownik, wiedza, konkurencyjność - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

(PIW EQUAL) Trybuna

Nadrobili zaległości.

("Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce") Polska - Gazeta Krakowska

Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich - Nowa Huta Nowa Szansa

Głos - Tygodnik Nowohucki

Zobacz wszystkie