BIURO PRASOWE | ARTYKUŁY /WYWIADY


ARTYKUŁY / WYWIADY

D0442 (PRR: Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej) - Ekologiczny biznesplan.

Pozarządowe organizacje ekologiczne w Polsce bardzo rzadko prowadzą działalność gospodarczą. Tymczasem w Europie Zachodniej, przede wszystkim w Holandii, są one profesjonalnymi, dobrze rozwiniętymi firmami, które mają swoje hotele, farmy ekologiczne, duże ośrodki doradztwa. W ramach projektu przedstawiciele organizacji pozarządowych wezmą udział w szkoleniach zagranicznych, natomiast część z nich będzie miało możliwość wdrożenia biznesowych projektów związanych z ekologią. Punktami wsparcia beneficjentów będą nowo powstałe Centra Rozwoju Lokalnego.

 
więcej

D0442 (PRR: Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej) - Najtrudniej założyć firmę.

Rozmowa z koordynatorem projektu EQUAL na temat uruchamiania ekologicznej działalności gospodarczej, problemów pojawiających się podczas realizacji programu oraz perspektyw funkcjonowania Centrów Rozwoju Lokalnego.

 
więcej

D0552 (PRR: W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej) - Biznes z ludzkim obliczem.

Jeśli firma przynosi właścicielowi zyski, a jednocześnie działa na rzecz dobra społecznego i pomaga osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, można przyjąć, że funkcjonuje w ramach ekonomii społecznej. W Polsce ciągle jest to zjawisko rzadkie, ale liczba tego rodzaju przedsiębiorstw zwiększa się co roku. W artykule znaleźć można przykłady firm działających w ramach ekonomii społecznej oraz opis działań Partnerstwa, którego celem jest poszukiwanie i wypracowanie polskiego modelu ekonomii społecznej.

 
więcej

D0552 (PRR: W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej) - Skorzystamy z zachodnich doświadczeń.

Rozmowa na temat rezultatów wypracowanych w ramach projektu (m.in.: rekomendacji dotyczących uruchamiania podmiotów ekonomii społecznej, systemu obserwacji ekonomii społecznej, specjalnego portalu czy działań edukacyjnych); zakończenia i podsumowania Działania 1, planów partnerstwa na przyszłość, współpracy ponadnarodowej oraz możliwości wykorzystania doświadczeń polskiego modelu ekonomii społecznej na terenie Europy Wschodniej.

 
więcej

PRASA O EQUAL

Oszczędni pracodawcy.

("Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce") Dziennik Polski

Pracownik, wiedza, konkurencyjność - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

(PIW EQUAL) Trybuna

Nadrobili zaległości.

("Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce") Polska - Gazeta Krakowska

Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich - Nowa Huta Nowa Szansa

Głos - Tygodnik Nowohucki

Zobacz wszystkie