BIURO PRASOWE | ARTYKUŁY /WYWIADY


ARTYKUŁY / WYWIADY

F0640 (PRR: Dojrzałość wykorzystuje wiedzę) - Na pomoc zbrojeniówce.

Partnerstwo realizujące projekt 'Dojrzałość wykorzystuje wiedzę' za swój główny cel uznaje przeciwdziałanie dyskryminacji starszych pracowników sektora zbrojeniowego. Istotnym elementem projektu jest również zwiększenie świadomości kadry kierowniczej dużych przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego w zakresie możliwości wykorzystania potencjału wiedzy starszych pracowników. Grupą docelową programu są osoby, które ukończyły 44 rok życia.

 
więcej

F0613 (PRR: Dynamizm i doświadczenie - wspólne sterowanie zmianą) - Intermentoring łączy pokolenia.

Rozmowa na temat programów szkoleniowych, które mają na celu przełamanie barier pokoleniowych czy stereotypów pomiędzy młodszymi i starszymi pracownikami danego przedsiębiorstwa, a także zainicjowanie współpracy pomiędzy tymi dwiema grupami. Programy intermentoringu umożliwiają wykorzystanie wiedzy starszych pracowników (przekazywanej młodszym kolegom) oraz równocześnie zapoznanie ich z nowoczesnymi narzędziami IT.

 
więcej

F0613 (PRR: Dynamizm i doświadczenie - wspólne sterowanie zmianą) - Ogień i woda.

Główną przyczyną dyskryminacji pracowników starszych wiekiem jest przede wszystkim ich niechętny stosunek do wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT oraz wprowadzania szeroko rozumianych zmian w firmach. Stąd też wynikają konflikty międzypokoleniowe w przedsiębiorstwach. Jednak wykorzystanie wiedzy doświadczonych pracowników leży w interesie całych firm, a ich wsparcie jest cenne dla wszystkich współpracowników (w tym również przedstawicieli kadry kierowniczej). Partnerstwo działające w ramach EQUAL opracowało program szkolenia, który pozytywnie oddziałuje na jakość współpracy międzypokoleniowej w firmach.

 
więcej

F0613 (PRR: Dynamizm i doświadczenie - wspólne sterowanie zmianą) - Grunt to porozumienie.

Konflikt pokoleń to coraz częstsze zjawisko w wielu firmach, jednak można mu przeciwdziałać. Sposobem na to jest intermentoring - czyli kooperacja przedstawicieli dwóch grup wiekowych w przedsiębiorstwie. Pracownik starszy wiekiem przygotowuje młodszego do pracy w firmie, natomiast młodszy jest mentorem technicznym dla starszego. W ten sposób obie grupy dobrze poznają swoje mocne i słabe strony, co w ramach współpracy przekłada się na obustronny wzrost kompetencji i efektywności działania firmy.

 
więcej

PRASA O EQUAL

Oszczędni pracodawcy.

("Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce") Dziennik Polski

Pracownik, wiedza, konkurencyjność - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

(PIW EQUAL) Trybuna

Nadrobili zaległości.

("Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce") Polska - Gazeta Krakowska

Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich - Nowa Huta Nowa Szansa

Głos - Tygodnik Nowohucki

Zobacz wszystkie