BIURO PRASOWE | ARTYKUŁY /WYWIADY


ARTYKUŁY / WYWIADY

A0477 (PRR: Wyprowadzić na prostą) - Praca u podstaw.

O Punktach Aktywizacji Bezrobotnych, czyli miejscach pracy z osobami bezdomnymi; kosztach i sposobie funkcjonowania tych placówek, celu projektu "Wyprowadzić na prostą", roli partnerstwa i beneficjentach ostatecznych opowiada Joanna Kot, koordynatorka projektu.

 
więcej

A0477 (PRR: Wyprowadzić na prostą) - Uciec przed bezdomnością.

Opis projektu adresowanego do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - informacje na temat założeń programu, jego beneficjentów i wypracowywanych rozwiązań; w tym nowatorskiego, kompleksowego sposobu wsparcia bezdomnych (metoda towarzyszenia).

 
więcej

A0571 (PRR: Partnerstwo na rzecz zwiększenia dostępności rynku pracy dla osób niewidomych) - Zaufać sobie.

Opis wykorzystania nowatorskich technik (sztuk walki) w procesie reintegracji zawodowej i społecznej osób niewidomych. Dzięki zajęciom osoby niepełnosprawne kształtują m.in.: umiejętność panowania nad własnymi emocjami czy niwelowania stresu, co jest niezwykle przydatne podczas rozmowy z pracodawcą. Poprzez opanowanie konkretnych umiejętności osoby niewidome zyskują większe zaufanie do samych siebie, a tym samym pewność w funkcjonowaniu w świecie ludzi widzących.

 
więcej

A0571 (PRR: Partnerstwo na rzecz zwiększenia dostępności rynku pracy dla osób niewidomych) - Liczy się talent.

W Polsce jedynie niewielki odsetek osób niewidomych znajduje zatrudnienie. Dzieje się tak między innymi dlatego, że osoby z dysfunkcją wzroku najczęściej kończą swoją edukację już na poziomie szkoły zawodowej. Studia to nadal przywilej dla wybranych. W ramach projektu EQUAL podejmowane są działania, których efektem będzie ułatwienie osobom niewidomym dostępu do edukacji i nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tym samym zwiększenie ich obecności na rynku pracy.

 
więcej

PRASA O EQUAL

Oszczędni pracodawcy.

("Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce") Dziennik Polski

Pracownik, wiedza, konkurencyjność - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

(PIW EQUAL) Trybuna

Nadrobili zaległości.

("Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce") Polska - Gazeta Krakowska

Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich - Nowa Huta Nowa Szansa

Głos - Tygodnik Nowohucki

Zobacz wszystkie