BIURO PRASOWE | ARTYKUŁY /WYWIADY


ARTYKUŁY / WYWIADY

System w strategii regionu.

Rozmowa z Maksymem Pimenowem, asystentem koordynatora projektu „Modelowy system przystosowania kadr do zmian strukturalnych w gospodarce”. W tekście znaleźć można informacje na temat możliwości, kosztów i zysków wynikających z wdrożenia opracowanego systemu szacowania potzreb szkoleniowych firm, a także przyjętej przez realizatorów strategii Działania 3.

 
więcej

Telesprawni.

Na nasz kontynent przywędrowała zza oceanu. Do Polski – z krajów Europy Zachodniej. Jej popularność nie rośnie jednak tak szybko, jak można się było spodziewać. Z telepracą ciągle wiąże się wiele stereotypów, a pracodawców trudno przekonać do tej formy elastycznego zatrudnienia. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi podpisanie umowy z osobą niepełnosprawną. Realizatorzy projektu „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy” przekonują jednak, że może to być doskonałe rozwiązanie zarówno dla jednej, jak i drugiej strony.

 
więcej

W klastrze siła.

Rozmowa z Jadwigą Silarską, kierownikiem projektu „Opolski e-rzemieślnik” na temat rezultatów projektu: klastra rzemieślniczego (modelu współpracy firm z różnych branż działających na danym obszarze) oraz powstałej platformy internetowej skierowanej do rzemieślników.

 
więcej

Innowacyjność, to nie tylko IT. (PRR EUROSTER)

Celem realizowanego w Trójmieście projektu „EUROSTER” było podniesienie zdolności adaptacyjnych firm i pracowników przemysłu okrętowego. Jednym z głównych rezultatów tego przedsięwzięcia jest symulator korzyści stosowania elastycznych form zatrudnienia. Narzędzie to pozwala na przeprowadzenie rachunku zysków i strat oraz analizy szans i zagrożeń związanych z zastosowaniem elastycznych form zatrudnienia. W wyniku wykorzystania symulatora można między innymi uelastycznić sposób zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, opracować ulepszone ścieżki karier zawodowych pracowników, stosować odpowiednie wsparcie szkoleniowe i doradcze, planować, weryfikować i negocjować warunki zatrudnienia, a w rezultacie zwiększyć efektywność pracy. O innowacyjności w działaniach Partnerstwa opowiada Marzenna Czerwińska z Gdańskiej Akademii Bankowej, kierownik projektu „EUROSTER”.

 
więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 30 33 34 35

PRASA O EQUAL

Oszczędni pracodawcy.

("Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce") Dziennik Polski

Pracownik, wiedza, konkurencyjność - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

(PIW EQUAL) Trybuna

Nadrobili zaległości.

("Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce") Polska - Gazeta Krakowska

Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich - Nowa Huta Nowa Szansa

Głos - Tygodnik Nowohucki

Zobacz wszystkie