DOKUMENTY | SPRAWOZDANIA


Sprawozdania

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

 

Wzory sprawozdań

Wzory sprawozdań z realizacji Działania i Tematu w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 znajdują się na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: http://www.equal.gov.pl/Dokumenty/sprawozdania

 

Załącznik nr 21 - Lista sprawdzająca KSW do sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji Działania przekazywanych przez beneficjentów.

 

Uzupełnienie do Instrukcji do sprawozdania w zakresie zasad kwalifikowania beneficjentów ostatecznych do grupy osób wykazywanych w tabelach sekcji B.2 - B.4 sprawozdania z Działania

 
1 2