DOKUMENTY | ZAMYKANIE PROGRAMU


Zamykanie programu

Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006 (grudzień 2008r.)

W załączeniu zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą Programem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL obowiązująca wersja „Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” (grudzień 2008).

 

Zamykanie programu-informacja ogólna

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące problematyki zamykania projektów – głównie Działania 1.

Odpowiedzi do pytań, zebranych podczas spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Partnerstw na Rzecz Rozwoju, które odbyły się w dniach 12 i 13 września 2007 roku. (Komunikat specjalny 153)

 

Materiały ze spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Partnerstw na Rzecz Rozwoju.

Materiały ze spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Partnerstw na Rzecz Rozwoju, zorganizowane przez Instytucję Zarządzająca oraz Krajową Strukturę Wsparcia w dniach 12 i 13 września 2007.

 
1 2