DOKUMENTY | PORADNIKI


Poradniki

Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Celem niniejszego Przewodnika jest zapoznanie realizatorów projektów prowadzonych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL z założeniami autoewaluacji projektów. Oprócz podstawowych informacji związanych z zagadnieniem ewaluacji zawarte są w nim również praktyczne informacje, jak przygotować i przeprowadzić autoewaluację oraz jak wykorzystać jej wyniki, aby dobrze zrealizować projekt i nim zarządzać.

 

Polityka równości płci - przewodnik IW EQUAL.

Głównym założeniem polityki równości płci (gender mainsteraming) jest określenie przyczyn występowania dysproporcji w życiu społecznym, znalezienie sposobów jej zwalczania, a w rezultacie zapewnienie równego statusu kobiet i mężczyzn. Gender mainstreaming stanowi integralną część programu IW EQUAL. Zadaniem niniejszego podręcznika jest wyjaśnienie w prosty sposób założeń polityki równości płci oraz przedstawienie korzyści płynących z jej stosowania.

 

Polityka równości płci w praktyce. (Podręcznik).

Niniejsza publikacja jest częścią kompleksowego projektu szkoleniowego z zakresu gender mainstreaming, skierowanego do Partnerstw na rzecz Rozwoju Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce. Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania równouprawnieniem płci w realizowanych projektach. Publikacja zawiera teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące polityki równości płci.

 

Przewodnik współpracy ponadnarodowej 2004-2008.

Przewodnik jest jedną z kilku publikacji, które ułatwiają efektywne wdrożenie Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Publikacja zawiera najistotniejsze informacje dotyczące współpracy międzynarodowej w ramach IW EQUAL, od fazy przygotowawczej po ewaluację i finansowanie działań. Ze wskazówek i porad zawartych w tym dokumencie mogą także skorzystać uczestnicy wszystkich programów - realizowanych obecnie i w przyszłości - w których następuje współpraca z partnerami międzynarodowymi.

 
1 2 3