DOKUMENTY | DOKUMENTY PROGRAMOWE


Dokumenty programowe

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczego i Społecznego oraz Komitetu Regionów

Komunikat ustanawiający wytyczne dla drugiej rundy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dotyczące współpracy ponadnarodowej na rzecz promowania nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 listopada 2007 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1666).

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2007.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

 
1 2 3