DOKUMENTY | DOKUMENTY DO DZIAŁANIA 2


Dokumenty do działania 2

Wzór wniosku o dofinansowanie działań z pomocy technicznej w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

 

Wzór oświadczenia załączanego do Wniosku o dofinansowanie Działania 2 składanego przy aneksowaniu Umowy o dofinansowanie Działania 2.

 

Wytyczne do przygotowania umów bilateralnych.

 

Schemat tworzenia i akceptacji DPA i TCA.

 
1 2 3