DOKUMENTY | DOKUMENTY FINANSOWE


Dokumenty finansowe

Informacja o formach rozliczania wydatków Partnerów.

 

Informacja nt. kwalifikowalności podatku VAT w programie operacyjnym - PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL.

 

Lista sprawdzająca do wniosku o płatność.

Lista ta służy pracownikom KSW do weryfikacji wniosków o płatność. PRR przed wysłaniem wniosku do KSW, posługując się tą Listą mogą sprawdzić poprawność i kompletność danych zawartych w przygotowanym do wysłania Wniosku o płatność.

 
1 2 3