DOKUMENTY | DOKUMENTY PROGRAMOWE


Dokumenty programowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

 

ZNOWELIZOWANE Uzupełnienie programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 09 2004 r. (DZ. U. Nr 214, poz. 2172) zmieniony rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 02 2006 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 257)

 

Założenia strategii włączania do głównego nurtu polityki rezultatów programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

 
1 2 3