DOKUMENTY | DOKUMENTY PROGRAMOWE


Dokumenty programowe

Strategia włączania do głównego nurtu polityki rezultatów programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Wersja znowelizowana i zatwierdzona przez Komitet Monitorujący 16 lutego 2006 r.

 
1 2 3