EQUAL | PARTNERSTWA REALIZUJĄCE PROJEKTY


Partnerstwa realizujące projekty

W ramach PIW EQUAL w Polsce do realizacji zakwalifikowano 107 spośród 751 zgłoszonych inicjatyw projektowych. Do działania 2 zakwalifikowano 99 projektów. Projekty są realizowane przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju, które łącznie skupiają aż 632 organizacji. Przeciętne partnerstwo składa się z 6-7 podmiotów. Polskie Partnerstwa na rzecz Rozwoju (PRR) są administrowane przez różnorodne instytucje: organizacje zapewniające wsparcie grupom dyskryminowanym (36% Partnerstw), organizacje edukacyjno-szkoleniowe (20% Partnerstw), szkoły wyższe i placówki badawcze (15% Partnerstw), jednostki administracji państwowej (krajowe, regionalne i lokalne - 10% Partnerstw) oraz związki zawodowe (5% Partnerstw).
Projekty znacznie różnią się od siebie pod względem budżetu, zakresu i liczby organizacji zaangażowanych ich realizację. Decyzja dotycząca wyboru metody zarządzania projektami była podejmowana indywidualnie przez poszczególne Partnerstwa. Krajowa Struktura Wsparcia PIW EQUAL zalecała Partnerstwom stosowanie metodyki zarządzania cyklem projektu (PCM), jako podejścia uniwersalnego, które może być z powodzeniem wykorzystywane w projektach różnego typu.


Struktura partnerów w PRR obejmuje:

  • jednostki władzy państwowej (krajowe, regionalne i lokalne - 24% partnerów),
  • organizacje zapewniające wsparcie grupom dyskryminowanym (22% partnerów),
  • przedsiębiorstwa prywatne (14% partnerów),
  • szkoły wyższe i placówki badawcze (9% partnerów),
  • organizacje skupiające pracodawców (5% partnerów).