STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Model INTERMENTORING

Nieprzystosowanie do pracy w nowoczesnym otoczeniu biznesowym powoduje, że starsi pracownicy są szczególnie narażeni na ryzyko utraty pracy. Osoby w wieku 50+ obawiają się konkurencji ze strony młodych osób, które doskonale sobie radzą z obsługą nowoczesnych technologii. Aby zmienić tę niekorzystną sytuację, opracowano model wprowadzania zmian w organizacji - INTERMENTORING. Umożliwia on obustronny, wydajny transfer wiedzy pomiędzy grupami pracowników 50+ i -35, a tym samym wpływa na poprawę wewnętrznych relacji w przedsiębiorstwie, zwiększenie kompetencji pracowników, zapewnienie stabilności zawodowej oraz poprawienie wydajności i konkurencyjności całego przedsiębiorstwa na rynku.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa