STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Model tworzenia wioski tematycznej

Wioski tematyczne to miejsca powstałe według wspólnego pomysłu adrestatów projektu (np. Wioska Hobbitów, Wioska Zdrowego Życia). W ramach proponowanego modelu mieszkańcy danej miejscowości, podejmując działania w zakresie jednej specjalizacji, wykorzystują istniejące i odkrywają nowe czynniki rozwojowe wsi. Wioska tematyczna umożliwia aktywizację i wchodzenie na rynek całych społeczności wiejskich, a nie tylko pojedynczych beneficjentów.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa