STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Modele szkoleniowo-dydaktyczne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie zielonych technologii

Rezultatem gotowym do wdrożenia są modele szkoleniowo-dydaktyczne przeznaczone dla małych firm działających na terenach objętych przepisami o ochronie przyrody. Opracowana została również koncepcja powstania pierwszego w Polsce ośrodka kompetencyjnego "Centrum Zielonych Technologii", podejmującego działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych beneficjentów, promocji oraz zwiększania popytu na rozwiązania i usługi proekologiczne. Placówka ta zapewnia kompleksowe usługi wsparcia - od szkoleń i certyfikacji, po doradztwo i poradnictwo prawne. Wdrożenie modelu umożliwia wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenach objętych programem ochrony przyrody.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa