STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

BEQUALIFIED – internetowa baza danych na temat kompetencji zawodowych, zapotrzebowania rynku pracy oraz kompetencji beneficjenta (elektroniczne PORTFOLIO)

Internetowa baza obejmuje listę osób posiadających określone kwalifikacje zawodowe oraz listę pracodawców poszukujących pracowników. Umożliwia ona dopasowanie kompetencji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy, dzięki skutecznemu przepływowi informacji z rynku pracy do instytucji zajmujących się m.in. organizacją szkoleń zawodowych. W skład kompleksowego rozwiązania wchodzi elektroniczne Portfolio zawierające dane na temat kwalifikacji beneficjentów, baza standardów kompetencji zawodowych oraz baza zapotrzebowania rynku pracy.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa