STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Narzędzie aktywizacji bezrobotnych sportowców

Wypracowane rozwiązanie ułatwia sportowcom powrót na rynek pracy po zakończeniu kariery. Narzędzie aktywizacji bezrobotnych sportowców obejmuje dwa uzupełniające się elementy: cykl doradczy oraz pakiet szkoleniowy. W ramach działań aktywizacyjnych sportowcy wraz z Doradcami Zawodowymi Pierwszego Kontaktu definiują problemy utrudniające funkcjonowanie na otwartym rynku pracy, wspólnie znajdują sposoby ich rozwiązania i określają ścieżkę postępowania. Przygotowano także pakiet szkoleń, obejmujący kursy w zakresie działalności okołosportowej, np. zarządzanie organizacjami sportowymi czy marketing sportowy.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa