PUBLIKACJE | PUBLIKACJE


PUBLIKACJE

Kształcenie przez całe życie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Katalog dobrych praktyk.

IllustrationDobre praktyki wypracowane w ramach projektów Tematu F PIW EQUAL, które są prezentowane w niniejszej publikacji, obejmują wiele różnych obszarów, zarówno w zakresie realizacji projektów, jak i rozwiązań merytorycznych. Należy je traktować jako zbiór doświadczeń, którymi realizatorzy projektów chcą się dzielić z innymi. Oczywiście nie ma gwarancji, że rozwiązania sprawdzone w jednym miejscu w pełni sprawdzą się gdzie indziej. Jednak zawsze warto przyjrzeć się temu, co dobrze funkcjonowało w konkretnym regionie, organizacji, partnerstwie.

Innowacyjne metody aktywizacji zawodowej grup skrajnie wykluczonych testowane przez Partnerstwa realizujące Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

IllustrationPublikacja zawiera opisy rozwiązań wypracowanych w obszarze tematycznym A Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, umozliwiających wchodzenie i powrót na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją. Wiele z przedstawionych Partnerstw postanowiło podjąć zadanie wypracowania technik ponownego włączenia osób skrajnie zmarginalizowanych do społeczeństwa za pomocą przywrócenia ich na rynek pracy. Cechą charakterystyczną stosowanych przez nie rozwiązań jest ścisłe powiązanie reintegracji społecznej i zawodowej.

Rola Partnerstw Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w aktywizacji zawodowej kobiet

IllustrationBroszura zawiera informacje dotyczace działań Partnerstw na Rzecz Rozwoju, których celem była chęć zwiększenia obecności kobiet na rynkach pracy i rozwiązanie konfliktu na linii rodzina-życie zawodowe.

Rola partnerstw Inicjatywy Wspólnotowej Equal w budowaniu kapitału społecznego

IllustrationPublikacja zawiera informacje dotyczące działań tych Partnerstw na Rzecz Rozwoju, które skupiają sie na odbudowywaniu wspólnot lokalnych, tworzeniu pola rozwoju kapitału społecznego oraz wzmacnianiu komunikacji społecznej. Dzieki tym inicjatywom możliwe jest włączenie grup marginalizowanych w obszar życia społeczno-zawodowego.

1 2 3 4 5 6

BIULETYN

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 3 2008

Zobacz wszystkie