PUBLIKACJE | PUBLIKACJE


PUBLIKACJE

Rola Partnerstw EQUAL we wspieraniu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie.

IllustrationPraca jest niezwykle skutecznym sposobem integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Niestety, grupa ta należy do najbardziej dyskryminowanych na otwartym rynku pracy. Publikacja zawiera opisy tych partnerstw działających w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które postanowiły przeciwdziałać wykluczeniu osób niepełnosprawnych, poprzez wypracowanie i testowanie nowych metod aktywizacji zawodowej tej części społeczeństwa. Publikacja jest dostępna w wersji polskiej i angielskiej.

EQUAL Projekty i ich realizacja.

IllustrationPublikacja zawiera opisy 99 projektów realizowanych przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, czyli porozumienia różnych podmiotów zainteresowanych rozwiązaniem określonego problemu rynku pracy. Teksty podzielone są na pięć obszarów tematycznych i odzwierciedlają relacje samych Partnerstw na temat tego, co jest dla nich najważniejsze. Uwzględniają gospodarcze, cywilizacyjne i społeczne uwarunkowania zjawisk zachodzących na rynku pracy. Dzięki temu powstał szczegółowy opis problemów - nie zakresów tematycznych, ale po prostu tematów - z którymi postanowili się zmierzyć inicjatorzy i realizatorzy projektów realizowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

107 Partnerstw na Rzecz Rozwoju w Polsce - kompendium.

IllustrationOpisy zaakceptowanych projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Teksty są podzielone na działy, odpowiadające pięciu tematom EQUAL realizowanym w Polsce. Opisy zostały przygotowane w oparciu o materiały nadesłane przez Partnerstwa.

Analiza problemowa rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej Equal.

IllustrationAnaliza wybranych obszarów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, dotyczących m.in.: nowych sposobów wspierania powrotu osób marginalizowanych na rynek pracy; aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; wspierania rozwoju obszarów wiejskich; godzenia życia rodzinnego i zawodowego; ekonomii społecznej; adaptacji pracowników do zmian strukturalnych; zarządzania wiekiem; aktywizacji zawodowej więźniów i byłych więźniów. Analiza skupia się na obszarach problemowych, właściwych dla fazy programowania przyszłych działań, nie zaś na przyjętym w fazie realizacyjnej podziale tematycznym.

1 2 3 4 5 6

BIULETYN

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 3 2008

Zobacz wszystkie