PUBLIKACJE | PUBLIKACJE


PUBLIKACJE

EQUAL - nowe szanse dla byłych więźniów.

IllustrationOpisy projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które koncentrują się na wspieraniu więźniów i byłych więźniów. Celem przedstawionych projektów jest zwiększenie szansy powrotu byłym skazanym do normalnego życia na wolności oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy. W broszurze uwzględniono przedsięwzięcia z różnych obszarów tematycznych EQUAL.

EQUAL Urzeczywistnianie zmian. Mainstreaming w praktyce.

IllustrationNiniejszy Przewodnik zawiera materiały przeznaczone dla Instytucji Zarządzających oraz Krajowych Struktur Wsparcia. Zostały w nim przedstawione główne działania, które umożliwiają sprawniejsze włączanie innowacyjnych rozwiązań, przetestowanych w ramach Programu EQUAL, do polityki i praktyki. Przewodnik może być przydatny również do praktycznego i systemowego wdrażania rezultatów wypracowanych w ramach innych programów.

Gospodarka społeczna w projektach EQUAL. (Partnerstwa realizujące projekty w zakresie tematycznym D)

IllustrationPublikacja zawiera opisy 24 projektów realizowanych w obszarze tematycznym D. Celem działań w ramach tego tematu jest wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych. Publikacja koncentruje się na przedsięwzięciach, które do tematyki związanej z rozwojem gospodarki społecznej podchodzą wprost, czyniąc ją osią i głównym narzędziem działań, a w wypadku kilku projektów stawiają na tworzenie modelu ekonomii społecznej.

Katalog Rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

IllustrationOpisy rezultatów opracowanych przez Partnerstwa w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Opisy przedstawiają przede wszystkim metodę zastosowaną w projekcie, jako model możliwy do powielenia w zbliżonych warunkach. Zaznaczyć trzeba, że nie wszystkie rezultaty lub nie w tak szerokiej skali wejdą do praktyki działań kształtujących rynek pracy. Jednak opublikowanie rozwiązań, których nie uda się upowszechnić w ramach EQUAL, może przyczynić się do tego, że w zmienionych warunkach zainteresowanie nimi powróci.

1 2 3 4 5 6

BIULETYN

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 3 2008

Zobacz wszystkie