PUBLIKACJE | PUBLIKACJE


PUBLIKACJE

Przykłady "obiecujących praktyk" Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

IllustrationWybór spośród kilkuset opisów "obiecujących praktyk", realizowanych w trakcie pierwszej edycji Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Przedstawione zostały doświadczenia z różnych krajów uczestniczących w Inicjatywie. Opisy dotyczą wszystkich tematów IW EQUAL, nie tylko tych, które zostały wybrane do realizacji w Polsce.

Wkład Partnerstw EQUAL w aktywizację zawodową osób z grupy 45+.

IllustrationOpisy zagadnień dotyczących aktywizacji zawodowej grupy 45+ zawartych w programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - w tym nowatorskich metod wsparcia, pojawiających się trudności oraz Partnerstw na rzecz Rozwoju zajmujących się tą tematyką. W Polsce Inicjatywa EQUAL jest realizowana od 2004 r. w pięciu obszarach tematycznych, z których temat F dotyczy 'wspierania zdolności dostosowania się firm i pracowników do zmian strukturalnych, sprzyjania wyrównywaniu szans znalezienia zatrudnienia przez grupy społeczne doświadczające nierówności w zakresie dostępu do rynku pracy oraz działań na rzecz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii'.

1 2 3 4 5 6

BIULETYN

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 3 2008

Zobacz wszystkie