SZKOLENIA I KONFERENCJE | KONFERENCJE


Konferencje

2008-06-20

Jaskółki rynku pracy - podsumowanie konferencji (19.06.2008)

Warszawa

19 czerwca 2008 roku w warszawskim hotelu Hilton odbyła się konferencja „Jaskółki rynku pracy" zorganizowana przez Fundację „Fundusz Współpracy" oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konferencja stanowiła podsumowanie działań i osiągnięć Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Podczas konferencji przedstawiono m.in.: dorobek programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce (realizowanego od 2004 roku), znaczenie wypracowanych rezultatów i nabytych doświadczeń, zasady wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych oraz zadania Krajowej Instytucji Wspomagającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
2008-05-08

Podsumowanie Krajowych Sieci Tematycznych PIW EQUAL – Osiągnięcia na dziś, pomysły na jutro.

Warszawa

Czy Krajowe Sieci Tematyczne mogą przynieść spodziewane rezultaty w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki? Jaka jest ich rola w procesie wymiany doświadczeń? Czy udało się zrealizować założone cele? To główne tematy konferencji podsumowującej dorobek KST, która odbyła się 8 maja w Warszawie.

więcej
2008-02-08

KIERUNKI DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA - ŻYCIE - RODZINA W POLSCE

Białowieża

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "KIERUNKI DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA - ŻYCIE - RODZINA W POLSCE", 26-28 marca 2008, Białowieża

więcej
2008-02-08

Konferencja merytoryczna Projektu Telepraca, 25 i 26-02-2008

Szczecin

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty projektu Telepraca. Reprezentanci Partnerstwa przedstawią wnioski z wdrożenia telepracy w ponad 40 przedsiębiorstwach woj. zachoniopomorskiego i Piły.

więcej

Archiwalne

2008-05-13

Konferencja międzynarodowa: Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (13-14 maja 2008 r.)

Warszawa

Fundacja „Fundusz Współpracy" oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w konferencji międzynarodowej: „Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" organizowanej w ramach projektu „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie".

więcej
2008-03-13

Konferencja KST „Kształcenie przez całe życie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL".

Gdańsk

W dniach 12-13 marca 2008 roku w Gdańsku odbędzie się konferencja „Kształcenie przez całe życie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL", podsumowująca działania podejmowane w ramach Krajowych Sieci Tematycznych.

więcej
2008-02-27

KONFERENCJA: System finansowania podmiotów ekonomii społecznej (Katowice, 6 marca 2008 roku)

Katowice

W dniu 6 marca 2008 roku w Katowicach odbędzie się konferencja „System finansowania podmiotów ekonomii społecznej” podsumowująca działania w zakresie finansowania trzeciego sektora w Polsce. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej.

więcej
2008-02-27

KONFERENCJA: Ekonomia społeczna szansą dla obszarów wiejskich (13 – 14.03.2008)

Katowice

W dniach 13 - 14 marca 2008 roku w Katowicach odbędzie się konferencja „Ekonomia społeczna szansą dla obszarów wiejskich". Głównym jej tematem będzie metodologia wspierania mieszkańców terenów wiejskich, planujących przejście na nierolniczą działalność gospodarczą. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rozwiązania wypracowane w ramach rozszerzenia projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy" finansowanego w ramach PIW EQUAL.

więcej
zobacz wszystkie