SZKOLENIA I KONFERENCJE | FORA DYSKUSYJNE


Fora dyskusyjne

2007-04-18

Spotkanie informacyjno-dyskusyjne nt.: Zarządzanie projektami PIW EQUAL z zastosowaniem metodyki Zarządzania Cyklem Projektu. PCM Logframe, 18 kwietnia 2007.

Warszawa

Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki badań podsumowujących dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu PCM przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju, pozwalające na pierwszą ocenę tego podejścia metodycznego w definiowaniu i planowaniu projektów. Przedyskutowane zostały także perspektywy stosowania metodyk zarządzania projektami z uwzględnieniem uwarunkowań wpływające na ostateczny kształt rozwiązań dotyczących sposobu przygotowania kolejnych projektów społecznych.

więcej
2007-03-19

Zaawansowane umiejętności szkoleniowe i komunikacyjne - Budowanie osobistej skuteczności trenera, 19-20 marca 2007

Gdynia

Uczestnikami szkoleń z cyklu "Zaawansowane umiejętności szkoleniowe i komunikacyjne" byli trenerzy z Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących projekty w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, prowadzący szkolenia dla beneficjentów ostatecznych.

więcej
2007-03-12

Zaawansowane umiejętności szkoleniowe i komunikacyjne - Budowanie kontaktu z beneficjentami oraz osobami zaangażowanymi i wspierającymi projekt, 12-13 marca 2007.

Gdynia

Szczegółowym tematem forum "Zaawansowane umiejętności szkoeniowe i komunikacyjne" jest: "Budowanie kontaktu z beneficjentami oraz osobami zaangażowanymi i wspierającymi projekt".

więcej
2007-03-12

Zaawansowane umiejętności szkoleniowe i komunikacyjne - Ankietowe metody analizowania potrzeb szkoleniowych i oceny efektywności szkoleń, 12-13 marca 2007 r.

Gdynia

W szkoleniach wzięli udział trenerzy i koordynatorzy, którzy w ramach swoich działań tworzą narzędzia ankietowe do badania potrzeb i oceny szkoleń. Główne cele szkoleń to: doskonalenie umiejętności przygotowywania celowych ankiet w zakresie analizy potrzeb i oceny efektywności szkoleń oraz konsultacja ankiet przygotowanych przez uczestników szkolenia w ramach projektów.

więcej
1 2