SZKOLENIA I KONFERENCJE | KONFERENCJE


Konferencje

2008-06-20

Jaskółki rynku pracy - podsumowanie konferencji (19.06.2008)

Warszawa

19 czerwca 2008 roku w warszawskim hotelu Hilton odbyła się konferencja „Jaskółki rynku pracy" zorganizowana przez Fundację „Fundusz Współpracy" oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konferencja stanowiła podsumowanie działań i osiągnięć  Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Konferencję rozpoczął występ beneficjentów Programu - zespołu bębenkowego z Partnerstwa Progres - Skoordynowane Partnerstwo: Pierwsze zatrudnienie celem socjopsychiatrycznej rehabilitacji.

Program konferencji obejmował wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej oraz Fundacji „Fundusz Współpracy", pełniącej funkcję Krajowej Struktury Wsparcia PIW EQUAL.

Podczas konferencji przedstawiono m.in.: dorobek programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce (realizowanego od 2004 roku), znaczenie wypracowanych rezultatów i nabytych doświadczeń, zasady wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych oraz zadania Krajowej Instytucji Wspomagającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podkreślono imponującą liczbę osób zaangażowanych w Program: w realizacji brało udział ponad 700 instytucji, a wsparciem objęto ponad 43 tys. osób.

Konferencja była również doskonałą okazją do podziękowania przedstawicielstwom Partnerstw na rzecz Rozwoju, których wysiłek włożony w realizację projektów przyczynił się do zainicjowania pozytywnych przemian na rynku pracy. Najważniejszym punktem konferencji była uroczystość wręczenia specjalnych wyróżnień - „Jaskółek rynku pracy" - dla tych Partnerstw, które w największym stopniu przyczyniły się do wprowadzenia innowacji społecznych w Polsce. Wyróżnienia przyznano w trzech dziedzinach: „Zaułki rynku pracy", „Solidarność pokoleń" oraz „Budowanie kapitału społecznego".

Wyróżnione Partnerstwa to:

Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody
Edukacja dla integracji - Partnerstwo na rzecz uchodźców
Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS
Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej; 
w dziedzinie „Zaułki rynku pracy"


Cyber-ręka lidera - wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce
Dojrzałość wykorzystuje wiedzę
Dynamizm i doświadczenie - wspólne sterowanie zmianą
Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina
Partnerstwo - Rodzina - Równość - Praca; 
w dziedzinie „Solidarność pokoleń"

oraz

Empatia - lokalna solidarność na rzecz równych szans
Odziedzicz pracę
Partnerstwo dla Zawidawia. Program Zakrzów - peryferie lokomotywą dla Wrocławia
Razem
W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków; 
w dziedzinie „Budowanie kapitału społecznego".


Wszystkim Partnerstwom na rzecz Rozwoju, a w szczególności wyróżnionym „Jaskółkami rynku pracy" serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.

 

 

Aktualne

2008-06-20

Jaskółki rynku pracy - podsumowanie konferencji (19.06.2008)

Warszawa

19 czerwca 2008 roku w warszawskim hotelu Hilton odbyła się konferencja „Jaskółki rynku pracy" zorganizowana przez Fundację „Fundusz Współpracy" oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konferencja stanowiła podsumowanie działań i osiągnięć Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Podczas konferencji przedstawiono m.in.: dorobek programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce (realizowanego od 2004 roku), znaczenie wypracowanych rezultatów i nabytych doświadczeń, zasady wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych oraz zadania Krajowej Instytucji Wspomagającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
zobacz wszystkie

Archiwum

2008-05-13

Konferencja międzynarodowa: Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (13-14 maja 2008 r.)

Warszawa

Fundacja „Fundusz Współpracy" oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w konferencji międzynarodowej: „Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" organizowanej w ramach projektu „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie".

więcej
zobacz wszystkie