SZKOLENIA I KONFERENCJE | KONFERENCJE


Konferencje

2008-05-13

Konferencja międzynarodowa: Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (13-14 maja 2008 r.)

Warszawa

"Fundacja „Fundusz Współpracy" oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w konferencji międzynarodowej:


Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"


organizowanej w ramach projektu


„Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie".


Termin i miejsce konferencji:
13-14 maja 2008r., początek o godz. 10.15,
hotel Novotel w Warszawie, ul. Marszałkowska 94/98


Badania dotyczące edukacji w UE wykazują, że ponad 30% europejskich pracowników stanowią osoby o niskich umiejętnościach, a już niedługo połowa nowych miejsc pracy powstanie dla absolwentów wyższych uczelni i tylko kilkanaście procent ofert zatrudnienia adresowanych będzie do osób z wykształceniem podstawowym. Polska nie należy do liderów europejskich statystyk kształcenia dorosłych. Skala zmian, jakie trzeba wprowadzić w prawie i praktyce oraz w zakresie promocji edukacji przez całe życie, jest u nas wyjątkowo duża. Liczymy na to, że nasza konferencja będzie ważnym wydarzeniem - okazją do przedstawienia nowych rozwiązań, zapoznania się z dobrymi praktykami i wymiany doświadczeń. 


W programie przewiano m. in. prezentacje na temat roli kształcenia ustawicznego w aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, sposobów finansowania inicjatyw wspierających edukację dorosłych, szans, jakie stwarza możliwość kształcenia na odległość, roli samorządu w upowszechnianiu idei kształcenia się przez całe życie, oczekiwanych propozycji zmian prawnych, zarezerwowaliśmy także czas na dyskusję i wymianę doświadczeń. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli Sejmu, urzędów administracji centralnej, samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, instytucji edukacyjnych, organizacji pracodawców i związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz gości zagranicznych.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu w hotelu Novotel.  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać faksem pod numer 0 22 652 91 90 lub mailem na adres: konferencja@firr.org.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Aktualne

2008-06-20

Jaskółki rynku pracy - podsumowanie konferencji (19.06.2008)

Warszawa

19 czerwca 2008 roku w warszawskim hotelu Hilton odbyła się konferencja „Jaskółki rynku pracy" zorganizowana przez Fundację „Fundusz Współpracy" oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konferencja stanowiła podsumowanie działań i osiągnięć Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Podczas konferencji przedstawiono m.in.: dorobek programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce (realizowanego od 2004 roku), znaczenie wypracowanych rezultatów i nabytych doświadczeń, zasady wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych oraz zadania Krajowej Instytucji Wspomagającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
zobacz wszystkie

Archiwum

2008-05-13

Konferencja międzynarodowa: Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (13-14 maja 2008 r.)

Warszawa

Fundacja „Fundusz Współpracy" oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w konferencji międzynarodowej: „Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" organizowanej w ramach projektu „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie".

więcej
zobacz wszystkie