SZKOLENIA I KONFERENCJE | SZKOLENIA DLA PRR


Szkolenia dla PRR

2007-11-05

Promocja projektów PIW EQUAL. Techniki public relations, skuteczne kampanie informacyjno-promocyjne, lobbing oraz psychologia wywierania wpływu i skutecznej perswazji.

Warszawa

Zaproponowane przez KSW w listopadzie tego roku warsztaty „Promocja projektów PIW EQUAL. Techniki public relations, skuteczne kampanie informacyjno-promocyjne, lobbing oraz psychologia wywierania wpływu i skutecznej perswazji", prowadzone przez firmę Art&Media Piotr Gembarowski cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony Partnerstw. Warsztaty były bardzo dobrze oceniane przez uczestników, pozwoliły skonfrontować plany działań Partnerstw z wiedzą i doświadczeniem praktyków, a także wprowadzić pewne korzystne modyfikacje tychże działań.


Z powodu ograniczonej liczby miejsc podczas przeprowadzonego cyklu warsztatów, nie wszystkie zgłoszone Partnerstwa miały szansę wziąć w nich udział. Pragnąc stworzyć wszystkim zainteresowanym taką możliwość proponujemy trzy dodatkowe terminy:
14-15-16.01.2008, 28-29-30.01.2008, 11-12-13.02.2008.


Jesteśmy świadomi, że działania większości Partnerstw w zakresie upowszechniania i mainstreamingu są już znacznie zaawansowane, niemniej jednak sądzimy, że możliwość poddania ich konsultacji, a także zdobycia bądź udoskonalenia pewnych umiejętności wciąż jeszcze jest warta wykorzystania.


Partnerstwa, dla których udział w warsztatach o tej tematyce może jeszcze być przydatny zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Przewidujemy możliwość udziału do czterech osób z Partnerstwa, warunkiem koniecznym jest jednak to, aby osoby zgłoszone były bezpośrednio zaangażowane w tworzenie i realizację strategii upowszechniania i mainstreamingu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz załączenie informacji, których wykaz znajduje się w załączniku (bądź strategii upowszechniania i mainstreamingu Partnerstwa, jeśli taka została sporządzona). Przedłożenie tych informacji jest warunkiem wpisania na listę uczestników. Dokumenty te należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 20.12.2007 na adres akowalczyk@cofund.org.pl.


Warsztaty mają charakter zindywidualizowany i ich program jest każdorazowo modyfikowany na podstawie analizy nadesłanych przez Partnerstwa dokumentów. Zajęcia prowadzone są w małych grupach metodą warsztatową, pozwalającą na zaprezentowanie własnych pomysłów i projektów, przedyskutowanie ich z pozostałymi uczestnikami oraz skonsultowanie ze specjalistami prowadzącymi spotkanie.

 

Aktualne

zobacz wszystkie

Archiwum

2007-11-05

Promocja projektów PIW EQUAL. Techniki public relations, skuteczne kampanie informacyjno-promocyjne, lobbing oraz psychologia wywierania wpływu i skutecznej perswazji.

Warszawa

Warsztaty "Promocja projektów PIW EQUAL. Techniki public relations, skuteczne kampanie informacyjno-promocyjne, lobbing oraz psychologia wywierania wpływu i skutecznej perswazji" przeprowadzi firma Art&Media Productions Piotr Gembarowski. Ich celem jest wsparcie Partnerstw w przygotowaniu i prowadzeniu skutecznych działań informacyjno-promocyjnych i upowszechniających oraz tworzeniu medialnego wizerunku projektów i ich rezultatów.

więcej
zobacz wszystkie