KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Kontakt

Piotr Sarnecki, Sekretarz KST A,
Grupa Robocza „EQUAL dla niepełnosprawnych"
psarnecki@cofund.org.pl


Lechosław Szafranek, Sekretarz KST A,
Grupa Robocza „Aktywne wspieranie integracji społecznej i zawodowej"
szafranek@cofund.org.pl


Marta Titaniec, Sekretarz KST A,
Grupa Robocza „Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup dyskryminowanych"
mtitaniec@cofund.org.pl


Krzysztof Grochowski, Sekretarz KST A,
Grupa Robocza „Aktywizacja zawodowa więźniów i byłych więźniów"
kgrochowski@cofund.org.pl

Krajowa Struktura Wsparcia PIW EQUAL
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa

tel. (+48 22) 450 98 57, 450 99 64
fax. (+48 22) 450 98 56