KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Kontakt

Anna Płachta, Sekretarz KST G,
Grupa Robocza „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego"
aplachta@cofund.org.pl

Krajowa Struktura Wsparcia PIW EQUAL
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa

tel. (+48 22) 450 98 57, 450 99 64
fax. (+48 22) 450 98 56