KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Kontakt KST

Sekretariat Krajowych Sieci Tematycznych

Krajowa Struktura Wsparcia PIW EQUAL
Fundacja Fundusz Współpracy
Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa


tel. (+48 22) 450 98 57, 450 99 64
fax. (+48 22) 450 98 56


Piotr Sarnecki, Sekretarz KST A,
Grupa Robocza „EQUAL dla niepełnosprawnych"
psarnecki@cofund.org.pl


Lechosław Szafranek, Sekretarz KST A,
Grupa Robocza „Aktywne wspieranie integracji społecznej i zawodowej"
lszafranek@cofund.org.pl


Aleksander Wasiak-Radoszewski,
Sekretarz KST D „Gospodarka społeczna"
awasiak@cofund.org.pl


Marta Titaniec, Sekretarz KST A,
Grupa Robocza „Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup dyskryminowanych"
mtitaniec@cofund.org.pl


Wojciech Powierza, Sekretarz KST I,
Grupa Robocza „Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup dyskryminowanych"
wojtus@cofund.org.pl


Beata Rybicka-Dominiak, Sekretarz KST F,
Grupa Robocza „Adaptacja pracodawców i pracowników do zmian strukturalnych poprzez wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz technologii ICT"
brybicka@cofund.org.pl


Renata Jankowska-Zielińska, Sekretarz KST F,
Grupa Robocza „Kształcenie przez całe życie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw"


Krzysztof Grochowski, Sekretarz KST A,
Grupa Robocza „Aktywizacja zawodowa więźniów i byłych więźniów"
kgrochowski@cofund.org.pl


Anna Płachta, Sekretarz KST G,
Grupa Robocza „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego"
aplachta@cofund.org.pl