KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Kontakt

Wojciech Powierza, Sekretarz KST I,
Grupa Robocza „Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup dyskryminowanych"
wojtus@cofund.org.pl

Krajowa Struktura Wsparcia PIW EQUAL
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa

tel. (+48 22) 450 98 57, 450 99 64
fax. (+48 22) 450 98 56