KRAJOWE SIECI TEMATYCZNEADFGI


Biała księga

Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce.


Dokument roboczy przygotowany przez Grupę prawno - rzeczniczą Krajowej Sieci Tematycznej -Temat D - Ekonomia Społeczna.