PCM | TECHNIKI ZARZĄDZANIA


Jakie techniki zarządzania udało się wypracować w projektach IW EQUAL?

Szanowni Państwo,


Na przełomie września i października 2007 do Partnerstw realizujących projekty IW EQUAL zostały  wysłane ankiety służące zidentyfikowaniu narzędzi wykorzystywanych przez Partnerstwa w zarządzaniu projektami oraz obszarów, w których takich narzędzi brakuje.

Nadesłane ankiety dostarczyły interesujących informacji i pozwoliły, zgodnie z założeniami, wybrać tematy, które zostały uznane przez Partnerstwa za ważne dla powodzenia projektów i gdzie jednocześnie zastosowano narzędzia warte rekomendacji.

Trzy najczęściej wskazywane w obu tych kategoriach obszary to: monitoring projektu, zarządzanie finansami projektu (zarządzanie budżetem, przepływem gotówki, kosztami) oraz zarządzanie komunikacją i przepływem informacji.

Ponieważ w odpowiedzi na ankietę pojawiły się jako zastosowane przez Państwa i rekomendowane narzędzia wspierające zarządzanie w przynajmniej jednym z wymienionych powyżej obszarów, zwracamy się z prośbą o udostępnienie swoich narzędzi (lub ich opisu), które następnie zostaną umieszczone na naszych stronach internetowych.

Prosimy o przesłanie narzędzia oraz danych kontaktowych osoby, która mogłaby udzielić dodatkowych informacji na jego temat. Informacje prosimy przesyłać pod adres: bpuszczewicz@cofund.org.pl

Bardzo dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety i jednocześnie liczymy na dalszą współpracę.

 

Beata Puszczewicz

Zastępca Dyrektora

 


MATERIAŁY SZKOLENIOWE

KURS Zarządzanie Cyklem Projektu

Kurs został przygotowany przez Krajową Strukturę Wsparcia we Włoszech (ISFOL) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej we Włoszech. (plik jest spakowany, należy zapisać go na dysku twardym, rozpakować, a nstępnie uruchumomić, klikając w plik index.htm)

Pobierz plik: KURS Zarządzanie Cyklem Projektu

Zastosowanie metody PCM w nowej perspektywie programowej EFS (Prezentacja)

Zobacz wszystkie