KOMPENDIUM WIEDZY | PUBLIKACJE


PUBLIKACJE

SUMMARY REPORT - EUROPEAN CONFERENCE, 1 June 2007, Warsaw

IllustrationSUMMARY REPORT - EUROPEAN CONFERENCE Effective management of programmes and projects under the European Social Fund 2007-2013.

SYNTHESIS REPORT of self-evaluations on planning approach

The Report provides a synthesis of the findings of the self-evaluations carried out by 8 Member States in the EQUAL context. The national evaluations focus specifically on design and planning methodologies, with special focus on PCM.

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego.

IllustrationCelem podręcznika jest przygotowanie czytelnika do opracowywania i zarządzania projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusz wspiera przedsięwzięcia „miękkie”, czyli akcje społeczne, cykle szkoleniowe, działania edukacyjno-badawcze i doradcze itp. Autorami niniejszej publikacji są eksperci zajmujàcy się problematyką zarządzania projektami europejskimi zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, mający za sobą wiele przygotowanych i zrealizowanych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

TOOLS FOR SOUND PLANNING - Logical Framework Analysis (Narzędzia zarządzania projektem - anliza matrycy logicznej)

1 2 3

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

KURS Zarządzanie Cyklem Projektu

Kurs został przygotowany przez Krajową Strukturę Wsparcia we Włoszech (ISFOL) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej we Włoszech. (plik jest spakowany, należy zapisać go na dysku twardym, rozpakować, a nstępnie uruchumomić, klikając w plik index.htm)

Pobierz plik: KURS Zarządzanie Cyklem Projektu

Zastosowanie metody PCM w nowej perspektywie programowej EFS (Prezentacja)

Zobacz wszystkie