SPOŁECZNOŚĆ PRAKTYKÓW | GENDER MAINSTREAMING


Gender Mainstreaming

Społeczność Praktyków: Gender Mainstreaming
(Community of Practice /CoP/ on Gender Mainstreaming)


Platforma Gender Mainstreaming Community of Practice powstała w celu wypracowania, promowania i upowszechniania nowych oraz już istniejących metodologii wdrażania polityki równości płci na poziomach krajowym i europejskim. Wypracowane i zidentyfikowane dobre praktyki mają wzmocnić tworzenie strategii gender maisntreaming w nowym okresie programowania Europejskiego Funduszu Społecznego (2007-2013).


Community of Practice to „grupa ludzi, zaangażowanych w problematykę związaną z wdrażaniem polityki równości płci, podejmuje wspólne działania, równocześnie pogłębiając swoją wiedzę i zdobywając nowe doświadczenia". W skład Gender Mainstreaming Community of Practice wchodzą następujące kraje: Finlandia, Belgia, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Austria. Do współpracy zaproszona została również Polska i Grecja.


Działania Community of Practice polegają głównie na organizowaniu spotkań tematycznych m.in. dla osób wdrażających programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osób realizujących projekty, przedstawicieli mediów, pracodawców i związków zawodowych. Celem tych spotkań jest pokazanie jak ważne jest uwzględnianie perspektywy płci we wszelkich działaniach poszczególnych instytucji (niezależnie o profilu i niekoniecznie zaangażowanych w działalność społeczną), w jaki sposób można to robić i jak korzystnie wpływa to na prowadzone działania.


Niezależnie od spotkań uruchomiona została platforma internetowa, dzięki której nie tylko przedstawiciele CoP, ale również inne osoby zaangażowane w tematykę równości płci mogą z jednej strony znaleźć informacje o działaniach prowadzonych w tym zakresie, z drugiej - dyskutować, dzielić się swoimi doświadczeniami, przekazywać informacje o swoich działaniach, dobrych praktykach i narzędziach. Dzięki tej platformie przedstawiciele ze wszystkich krajów członkowskich mogą uczestniczyć w tworzeniu wspólnej strategii wdrażania polityki rowności płci na poziomie europejskim.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.gendermainstreaming-cop.eu/home